آرشيو موضوعي >> آیفون

من و آیفونم :: جمعه، 9 مردادماه 1388

قبل از داشتن آیفون هیچوقت تصورش رو نمیکردم  که این کوچولو اینطوری تو دلم جا خوش کنه و اینقدر دوست داشتنی باشه من هیچوقت نتونسته بودم کلا با Pocket PC  و دارو دسته PDA ها ارتباط برقرار کنم. ایندفعه چون...