استقبال از بهار در جزیره كيش :: جمعه، 9 اسفندماه 1387

برنامه‌‌هاي مختلفي در طرح استقبال از بهار در جزيره زيباي كيش درحال انجام است كه برخي از آنها خط كشي معابر و خيابان ها، رنگ آميزي جداول، نصب و تعويض تابلوهاي معابر، تابلوهاي مسيرياب و ترميم و آسفالت معابر را...
محمود | متن کامل