نرگس كيش :: دوشنبه، 2 دیماه 1387

بزرگترين مجموعه اقامتي تفريحي كشور با 10 هزار تخت در جزيره كيش احداث مي شود. به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، مجموعه بزرگ اقامتي، تفريحي "نرگس كيش" در زميني به وسعت 100...
محمود | متن کامل