ایرباس 310 :: پنجشنبه، 7 دیماه 1385

معرفی هواپیما : ایرباس 310این هواپیما ابتدا A300B10  نام گذاری شد و یکی از نمونه هایی بود که ایرباس با ایجاد تغییرات بر روی مدل A300B تولید می کرد. اما A310 تغییرات زیادی نسبت به سلف خودش داشت. کابین این...
بهمن | متن کامل