جاده جهان (بخش اول) :: یکشنبه، 23 بهمنماه 1384

شاید چیز هایی در مورد جاده جهان در جزیره کیش شنیده باشید. جاده جهان تقریبا یک جاده کمر بندی دور جزیره است و قسمت زیادی از این جاده هم در کنار دریا است. دفعه آخری که جزیره بودیم با محمود...
بهمن | متن کامل