نه اين نه اون :: چهارشنبه، 7 دیماه 1384

چند ماهي است كه ديگه كلاس زبان نمي رم و ترمهاي موسسه كيش رو تموم كردم. اما هنوز اثرات اون  كلاسها مونده. روز اول هر ترم معلمها تا مي اومدند سر كلاس اولين حرفي كه مي زدند اين بود No politics No s_x (امان...
محمود | متن کامل

شنهای نقره ای :: چهارشنبه، 23 آذرماه 1384

نمي دونم تا حالا به جزيره كيش سفر كرديد يا نه؟ من از دفعه اول كه به اين جزيره رفتم  ديگه نتونســـتم فراموشـش كنم. از اون روز تا حالا جزيره جزئي از زندگي من شــده و من باهاش زندگي مي...
بهمن | متن کامل