تولد :: چهارشنبه، 9 آذرماه 1384

سلامبه لطف دوست خوبم فواد طراحي قالب ام تي براي سايت انجام شد كه همينجا ازش تشكر مي كنم  و خوشحالم كه به بهانه طراحي سايت يك دوست خوب پيدا كرديم. خيلي بهش زحمت داديم.از وقتي كه ما تصميم گرفتيم كه براي خودمون وبلاگ...
محمود | متن کامل